Psykologista väkivaltaa vastaan. Tietoiseksi tunnesiirtymistä.

Parantava lääke vai vaarallinen virus?

Tunnesiirtymä toimii ihmisten välillä parhaimmillaan kuin parantava lääke tai pahimmillaan kuin hitaasti terveyden rapauttava virus. Vertaus virukseen on osuva, sillä tunteet siirtyvät helposti alkuperäisestä kantajastaan välillisesti myös muihin ihmisiin. Onkin hyvin mahdollista, että siinä missä “virustartunnan” saanut ihminen on immuuni virukselle säilyttäen toimintakykynsä ainakin näennäisesti, hänen lähellään olevat ihmiset oirehtivat.

Texas Eagle

Ihmisten toisilleen välittämät tunteet vaikuttavat koko kehoon ja sitä kautta kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin. Tunteidensa kanssa epätasapainossa elävän ihmisen keho elää kroonisessa stressitilassa, josta seurauksena käyttäytymishäiriöiden lisäksi voivat olla monenlaiset sairaudet. Ahdistus voi ilmetä psyykkisinä oireina, mutta myös vaikkapa suolisto-oireina, ihottumana tai tulehdus- ja kiputiloina, joille ei löydy “fyysistä” syytä.

Vaikka psykologia on kokonaisuudessaan monimutkainen tieteenala, ei tunteiden siirtymisen perusmekaniikka ole rakettitiedettä. Konkreettisesti tunteet siirtyvät eteenpäin eleiden, sanojen ja käyttäytymisen kautta joka kerta, kun olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Tunteidensa kanssa tasapainossa elävät ihmiset levittävät ympärilleen rauhaa ja hyvää oloa, sillä he eivät siirrä toisten harteille käsittelemätöntä tunnetaakkaa. Parhaimmillaan heidän tunteidenkäsittelykapasiteettinsa ei ole pelkästään tasapainossa, vaan siinä on jopa varaa ottaa vastaan toiselta ylivuotavaa taakkaa. Tämä tuntuu hyvältä ja rentouttavalta. Tunteidensa kanssa lukossa olevat ihmiset puolestaan siirtävät käsittelemättömät tunteet taakkana eteenpäin muille joko alitajuisesti tai tietoisesti.

Tunnemaailman rajavalvonta

On tärkeää opetella ymmärtämään ero oman henkilökohtaisen tunnemaailman ja ulkoapäin tulevan tunnekuorman välillä. Jokaisen ihmisen kapasiteetti käsitellä tunteita on erilainen ja jokaisen ihmisen kehoon mahtuu vain tietty määrä tunnetta. Tunne, joka ei kehoon mahdu ja jonka käsittelylle ei ole hallittua keinoa, etsii tavalla tai toisella reitin ulos. Kehoon syntyy painetila, joka ei voi jonkinlaista reaktiota aiheuttamatta kehosta pois purkautua.

Matkalla

Käytännössä tämä reaktio ilmenee mitä moninaisimmin tavoin. Ihminen voi käsitellä purkautuvan tunteen esimerkiksi sairastumalla, kehittämällä addiktion tai projisoimalla hankalan tunteen itsensä ulkopuolelle toiseen ihmiseen.

Hallitsemattomat tunteidenkäsittelytavat ovat ihmiselle haitallisia. Addiktio purkaa paineen totta kai hetkellisesti, mutta hintana on kykenemättömyys hallita omia valintojaan. Projisointi puolestaan siirtää omassa kehossa tapahtuvan reaktion toisen ihmisen syyksi, joka luo kaksi uutta ongelmaa. Ensinnäkin tunne väistyy omasta kehosta vain näennäisesti ja hetkellisesti. Toiseksi projisointi vaikeuttaa toisen ihmisen elämää siirtäen hänelle ongelmia, jotka eivät hänelle kuulu.

On tärkeää tulla tietoiseksi tunnesiirtymästä ja sen mahdollisesti aiheuttamista negatiivisistakin lieveilmiöistä. Monet ahdistustilat ja vallankäyttötilanteet on helpompi käsitellä, jos ymmärtään tunnesiirtymän toimintaperiaatteen. Psykologista väkivaltaa tietoisesti käyttävien ihmisten hyökkäykset on mahdollista torjua ja passiivista aggressiota alitajuisesti käyttävien ihmisten kommunikaatiokeinoja on helpompi ymmärtää.

Toisaalta myös hyvää ja rakentavaa energiaa välittäville toimintatavoille on helpompi avata uusia kanavia toteutua, kun ymmärtää, että jokaisessa vuorovaikutustilanteessa kommunikointimme sisältää mitä monenlaisimpia hallitsemattomiakin tunnesiirtymiä, eivätkä ne kaikki ole välttämättä oman henkilökohtaisen tunnemaailmamme ja tunteidenkäsittelykapasiteettimme kannalta relevantteja.

Elias